Nature期刊封面故事展

发布人:公共服务部-张丽 发布日期:2018-09-26

                                                                          

Nature封面故事,探索科学之美

                                     Nature封面故事,探索科学之美

      《自然》杂志(Nature)创刊于1869年,是全球首屈一指的科学周刊,发表在所有科技领域中最出色的经过同行评审的研究。研究发表基于研究的原创性、重要性、及时性和结论性等方面做出决定。《自然》杂志拥有无可比拟的质量和声誉,在发表突破性研究的同时保持严谨的编辑过程,这正是《自然》成为引用率最高的多学科期刊的原因所在。自1869年创立以来,《自然》不断启迪着全世界研究人员、临床医师以及学术和行业专家们,并为他们带来宝贵的科学知识。
        中山大学图书馆携手Springer Nature通过举办《自然》封面故事展览活动,解读一张张精美的《自然》封面故事,让广大师生以更具趣味性、观赏性的方式,了解国际顶尖的前沿科学发展态势,增加科研兴趣,启发科研思维。

展出时间:2018年10月

展出地点:中山大学图书馆东门大厅

罗院士团队介绍

 

Nature期刊封面故事1Nature期刊封面故事2Nature期刊封面故事3Nature期刊封面故事4

            2016.1.28                                 2016.3.17                                    2016.3.24                                    2016.4.7

Nature期刊封面故事5Nature期刊封面故事6Nature期刊封面故事7Nature期刊封面故事8

           2016.5.26                                  2016.7.7                                       2016.7.14                                  2016.7.28

Nature期刊封面故事9Nature期刊封面故事10Nature期刊封面故事11Nature期刊封面故事12

          2016.8.4                                        2016.9.8                                      2016.9.29                                       2016.10.6

Nature期刊封面故事13Nature期刊封面故事14Nature期刊封面故事15Nature期刊封面故事16

         2016.10.27                                      2017.1.19                                    2017.2.16                                 2017.3.9                 

Nature期刊封面故事17Nature期刊封面故事18Nature期刊封面故事19Nature期刊封面故事20

          2017.3.23                                      2017.4.6                                       2017.4.13                                 2017.5.4

Nature期刊封面故事21Nature期刊封面故事22Nature期刊封面故事23Nature期刊封面故事24

           2017.5.18                                      2017.6.1                                      2017.6.8                                   2017.6.22

 Nature期刊封面故事25Nature期刊封面故事26Nature期刊封面故事27Nature期刊封面故事28

           2017.8.10                                    2017.8.17                                      2017.8.31                                2017.9.7

 Nature期刊封面故事29Nature期刊封面故事30Nature期刊封面故事31Nature期刊封面故事32

           2017.9.28                                     2017.10.5                                     2017.10.12                                 2017.10.19

Nature期刊封面故事33Nature期刊封面故事34Nature期刊封面故事35Nature期刊封面故事36

          2017.11.2                                     2017.11.16                                   2017.12.7                                       2018.1.11

Nature期刊封面故事37Nature期刊封面故事38Nature期刊封面故事39Nature期刊封面故事40

         2018.1.25                                    2018.2.8                                     2018.2.15                                      2018.2.22